Zveme vás na konferenci "Kyberpsycho v hledáčku policie"

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s hlavním městem Praha připravuje společnou konferenci s názvem "Kyberpsycho v hledáčku policie: spolupráce při prevenci a řešení kyberkriminality". Konference je již tradičně součástí podzimních aktivit NCBI a letos je organizována v rámci kampaně Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti. Konference, která se bude konat v prostorách jednacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy, je určena především odborné veřejnosti a proběhne pod záštitou radního HMP pro oblast informatiky Ing. J. Vašíčka.

Hlavní město Praha a Národní centrum bezpečnějšího internetu Vás srdečně zvou na konferenci pod záštitou radního HMP pro oblast informatiky Ing. J. Vašíčka:

"SPOLUPRÁCE PŘI PREVENCI A ŘEŠENÍ KYBERKRIMINALITY"


Konference se uskuteční dne 15. 10. 2014 od 9:00h na Magistrátu Hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Konference „Kyberpsycho“ probíhající za podpory Hlavního města Prahy v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti je již tradiční odborná konference zaměřená na prevenci a řešení kybernetické kriminality a násilí. Letošní ročník osloví především pracovníky policie, ICT specialisty státní správy a samosprávy, ICT koordinátory škol a pomáhajících subjektů a další odbornou veřejnost.

Konference zprostředkuje nejnovější výzkumné poznatky významných českých a zahraničních pracovišť a zaměří se na konkrétní nově se objevující hrozby v online prostředí. Bude se věnovat strategickému rozvoji a vzdělávání v problematice, stávající právní a trestně právní úpravě a spolupráci policie a dalších subjektů s poskytovateli online služeb.


Příspěvky se budou věnovat tématům jako například
:

 • kyberkriminalita v policejní praxi, systém intervence a spolupráce,
 • kybernetické útoky z pohledu ICT oddělení státní správy a samosprávy,
 • kybernetická bezpečnost z pohledu NBÚ, nová zákonná úprava a její dopady,
 • kyberkriminalita z pohledu poskytovatelů služeb a související právní úprava,
 • odborná příprava budoucích i stávajících policistů v oblasti kybernetické kriminality,
 • odborná příprava expertů v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • horké linky: celoevropská síť horkých linek INHOPE a její spolupráce s policií.


Konferenci doprovodí řada zajímavých aktivit
:

 • přehlídka organizací poskytujících pomoc a služby obětem kybernetické kriminality a násilí,
 • přehlídka aktivit zaměřených na bezpečnost uživatelů ze strany poskytovatelů online služeb,
 • seminář „Nebojte se sociálních sítí“,
 • divadelní představení Generace FB s následnou diskusí se zástupci společnosti Facebook.

 

Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na konference.ncbi.cz, registrace budou otevřené od začátku září přes formulář na webu.

Případné dotazy směřujte na soudkova@saferinternet.cz.

PARTNEŘI PROJEKTU

ZÁŠTITA NAD PROJEKTEM

KALENDÁŘ AKCÍ

 

 
© 2015 Kraje pro bezpečný internet Design a realizace:

V případě technických problémů s e-learningem nebo soutěžním kvízem nás kontaktujte emailem na podpora@kpbi.cz.
MCTech s.r.o.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com