Projekt Vysočina bezpečně online – místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a on-line technologií.

Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.

Cílem projektu je propojení odborníků působících v Kraji Vysočina, které se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů. Výstupem projektu by měla být fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a bude připravena účinně intervenovat (při výskytu rozvinuté kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.).


Komu je projekt určen:

1. řídící a pedagogičtí pracovníci (metodici prevence) základních a středních škol kraje Vysočina,
2. pracovníci sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
3. pracovníci místních oddělení Policie a policejní prevence,
4. koordinátoři prevence kriminality,
5. rodiče žáků základních a středních škol a veřejnost Kraje Vysočina,
6. děti a mladiství Kraje Vysočina.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách zde.

PARTNEŘI PROJEKTU

ZÁŠTITA NAD PROJEKTEM

KALENDÁŘ AKCÍ

 

 
© 2015 Kraje pro bezpečný internet Design a realizace:

V případě technických problémů s e-learningem nebo soutěžním kvízem nás kontaktujte emailem na podpora@kpbi.cz.
MCTech s.r.o.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com