Partneři projektu

Microsoft Česká republika

Naší vizí je umožnit každému člověku i organizaci kdekoli na světě dokázat více. Chceme je inspirovat, aby moderní technologie využívali k větší osobní flexibilitě a výkonu v práci, lépe propojili soukromý a pracovní život, zlepšili obchodní výsledky a posílili inovační potenciál a udržitelný rozvoj v ČR. Být produktivní pro nás znamená dělat lépe a snadněji to, co chceme a potřebujeme, co nás baví a naplňuje - v práci, doma, ve škole, kdekoli. V říjnu 2015 se budeme stěhovat do nové budovy, která představuje zcela nové pojetí pracovního prostředí naplňující vizi práce odkudkoli. Microsoft Corporation vznikla v dubnu roku 1975. Česká pobočka společnosti zahájila svoji činnost v roce 1992. V ČR máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). Od července roku 2013 vede českou pobočku Biljana Weber.

 

GORDIC spol. s r.o. 

Jsme předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů.  V naší činnosti se protíná oblast komplexních softwarových řešení pro veřejný sektor a bankovnictví, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. Našim více než 6000 zákazníkům veřejné správy pomáháme s vedením ekonomiky, spisové služby nebo správních agend. Jsme partnerem našich měst a regionů při naplňování jejich vizí Smart cities&regions. V oblasti kybernetické bezpečnosti budujeme platformu KYBEZ, která je založená na spolupráci odborných akademických, veřejných i komerčních institucí. Součástí našeho portfolio jsou také technologie HDL pro chytré budovy.

 

Česká pojišťovna a.s.

Univerzální pojišťovna s více než 185 letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstává největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. Přibližně 3900 obchodních zástupců se na více než 4500 obchodních místech stará o maximální spokojenost klientů. Česká pojišťovna spravuje téměř osm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahuje 23,1 procent.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) zároveň vymezuje základní působnost ministerstva. Na rok 2015 Ministerstvo vnitra podpořilo formou dotačního titulu významnou část projektu Kraje pro bezpečný internet.

PARTNEŘI PROJEKTU

ZÁŠTITA NAD PROJEKTEM

KALENDÁŘ AKCÍ

 

 
© 2015 Kraje pro bezpečný internet Design a realizace:

V případě technických problémů s e-learningem nebo soutěžním kvízem nás kontaktujte emailem na podpora@kpbi.cz.
MCTech s.r.o.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com