Nová interaktivní pomůcka: "Dítě v ohrožení – první pomoc pro pedagogy a vychovatele"

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace) ve spolupráci s partnery Ministerstvem vnitra ČR a jeho Odborem prevence kriminality,Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a společností Vodafone Česká republikarealizovala interaktivní projekt "Dítě v ohrožení – první pomoc pro pedagogy a vychovatele". Projekt vznikl jako jeden z výstupů aktivit E-synergie: vědeckovýzkumné sítě pro rizika elektronické komunikace.

Jeho výstupem je interaktivní CD spolu s podporou na stejnojmenných webových stránkáchhttp://esynergie.upol.cz/ditevohrozeni/. Obsahuje soubor jednotlivých kroků pro včasné posouzení varovných signálů, poskytnutí emocionální podpory
a zajištění postupu řešení uvnitř školského zařízení, i ve spolupráci s vnějšími institucemi v souladu s platnou legislativní úpravou.

"Cílem této interaktivní pomůcky je posílit kompetence pedagogů při jejich jednání s ohroženými dětmi, včas rozpoznat nežádoucí příznaky, umět reagovat a současně tyto neočekávané situace v prostředí školy nebo školského
zařízení umět prakticky řešit," uvádí spoluautor CD-ROM Michal Poláček, manažer kriminality Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Více informací o projektu najdete zde.

PARTNEŘI PROJEKTU

ZÁŠTITA NAD PROJEKTEM

KALENDÁŘ AKCÍ

 

 
© 2015 Kraje pro bezpečný internet Design a realizace:

V případě technických problémů s e-learningem nebo soutěžním kvízem nás kontaktujte emailem na podpora@kpbi.cz.
MCTech s.r.o.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com