Nejnovější poznatky z oblasti kyberkriminality budou tématem říjnové konference v Jihlavě

Kraj Vysočina ve spolupráci s Vyšší policejní školou pořádá již po čtvrté mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality". Konference se uskuteční 9. a 10. října 2014 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

Konference propojí odborníky z bezpečnostních složek, specialisty z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní, firemní a neziskové sféry a odborníky pracující s dětmi a mládeží – zejména preventisty a sociální pracovníky. Přednášet budou kvalifikovaní zástupci oddělení informační kriminality Policie ČR, OSPOD, České školní inspekce, provozovatelů internetových služeb a další specialisté. Konference je mezinárodní, vystoupí i představitelé policie ze zahraničí.

Příspěvky se zaměří například na právní postavení a pravomoci škol, OSPOD a policie při řešení a postihování elektronického násilí mezi žáky a namířeného proti pedagogickým pracovníkům a spolupráce těchto subjektů. Diskutována bude také trestně právní úprava jevů spojených s online patologií a trestní odpovědnost mladistvých pachatelů internetové kriminality a jejich zákonných zástupců, možnosti prevence těchto negativních jevů a způsoby pomoci obětem kyberkriminality a dalších jevů.

Více informací naleznete na webu konference: www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost/konference. Konferenci bude možné sledovat online na tv.kr-vysocina.cz.

PARTNEŘI PROJEKTU

ZÁŠTITA NAD PROJEKTEM

KALENDÁŘ AKCÍ

 

 
© 2015 Kraje pro bezpečný internet Design a realizace:

V případě technických problémů s e-learningem nebo soutěžním kvízem nás kontaktujte emailem na podpora@kpbi.cz.
MCTech s.r.o.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com