PARTNEŘI PROJEKTU

Microsoft Česká republika

Naší vizí je umožnit každému člověku i organizaci kdekoli na světě dokázat více. Chceme je inspirovat, aby moderní technologie využívali k větší osobní flexibilitě a výkonu v práci, lépe propojili soukromý a pracovní život, zlepšili obchodní výsledky a posílili inovační potenciál a udržitelný rozvoj v ČR. Být produktivní pro nás znamená dělat lépe a snadněji to, co chceme a potřebujeme, co nás baví a naplňuje - v práci, doma, ve škole, kdekoli. V říjnu 2015 se budeme stěhovat do nové budovy, která představuje zcela nové pojetí pracovního prostředí naplňující vizi práce odkudkoli. Microsoft Corporation vznikla v dubnu roku 1975. Česká pobočka společnosti zahájila svoji činnost v roce 1992. V ČR máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). Od července roku 2013 vede českou pobočku Biljana Weber.

 

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby byl zřízen z důvodu eliminace rizik v oblasti veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory. Coby osoba plně ovládána státem eliminuje riziko ohrožení bezpečnosti prostřednictvím úniku citlivých informací směrem k vlastníkům, jejichž zájmy nejsou konzistentní s bezpečnostními zájmy ČR. S ohledem na svůj statut a organizaci je OZ ICTs rovněž do značné míry resistentní vůči tržním výkyvům. ČP OZ ICTs tak přirozeně cílí na rozvoj a posílení svého současného zaměření na „citlivé" ICT projekty veřejné správy, ať již jde o provozování a rozvoj kritické infrastruktury státu nebo hosting a housing systémů s osobními údaji. 

 

Česká pojišťovna a.s.

Univerzální pojišťovna s více než 185 letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstává největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. Přibližně 3900 obchodních zástupců se na více než 4500 obchodních místech stará o maximální spokojenost klientů. Česká pojišťovna spravuje téměř osm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahuje 23,1 procent.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) zároveň vymezuje základní působnost ministerstva. Na rok 2015 Ministerstvo vnitra podpořilo formou dotačního titulu významnou část projektu Kraje pro bezpečný internet.

PARTNEŘI PROJEKTU

ZÁŠTITA NAD PROJEKTEM

KALENDÁŘ AKCÍ

 

 
© 2015 Kraje pro bezpečný internet Design a realizace:

V případě technických problémů s e-learningem nebo soutěžním kvízem nás kontaktujte emailem na podpora@kpbi.cz.
MCTech s.r.o.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com